EASY APP Bogføring af finans bilag

Når et bilag er godkendt af de respektive medarbejdere der er sat i flowet, skal det konteres, og bogføres i Kompas4.

Log ind på Easy App og klik på knappen “Godkender Dashboard“.

Klik på det ønskede dokument i feltet: “Til godkendelse

Klik på fanen “Oplysninger” og udfyld oplysningerne på bilaget.

Vær OBS på:

  1. At få ændret felt 3 – “Bogføringstype” til “Finans”

2. Lav det til en vane at kreditere på side 1. Altså at du her vælger om pengene er hævet fra bank/kasse,

og husk IKKE at skrive “-” (minus) foran beløbet. På side 2 vælger du så hvilken konto der skal debiteres.

3. At såfremt et finansbilag ikke indeholder fakturanummer, kan blot indtastet CVR.nr./ bon nummer

Gå til fanen “Kontering” og vælg modkontoen – i eksemplet er det rundstykker – altså “Øvrige personaleomkostninger” . Der kan søges i feltet via ord eller kontonr.

Teksten er overført fra beskrivelsesfeltet på fanen “Oplysninger

I feltet “Beløb” indtastes beløb inkl. moms, og der skal IKKE sættes minus foran.

Vælg valuta

Momskoden skal indtastes såfremt der skal posteres momsbeløb på en konto der normalt ikke er moms på.

I det viste eksempel skal feltet ikke udfyldes.

Klik på knappen “Tilføj” hvorefter det indtastede overføres til feltet under knappen.

Inden godkendelse er der her mulighed for at rette eller slette konteringen, inden der klikkes på “Godkend

Bilaget er nu overført til kassekladden i Kompas4 med de konterede oplysninger, og kopi af bilaget er vedhæftet posteringen, som bogføringsloven foreskriver.

Herefter er det blot at bogføre som vanligt.

Live chat