Kompas4 opfylder kravene til den nye bogføringslov

MEN – Kompas4 er IKKE et standardsystem, og figurerer derfor endnu ikke på listen hos Erhvervsstyrelsen

Som de fleste efterhånden er bekendt med, er det fra 1 januar 2024 slut med at lave regnskab i Excel, og kontoret kan tømmes for farvestrålende og støvede mapper med bilag.
Folketinget vedtog i maj 2022 en ny og mere teknologisk up to date bogføringslov, der bla. pålægger virksomheder at bogføre digitalt.
I den forbindelse er der udarbejdet en liste hos Erhvervsstyrelsen over standard økonomisystemer.

Hvorfor er Kompas4 ikke et standard system?

For at være et standardsystem skal leverandøren garantere bla. daglig backup.Kompas4 kan installeres lokalt på virksomhedens egen server, eller hos en udbyder af hosting – hvorfor ansvaret for daglig backup af disse lokalinstallationer, overgår til virksomheden alene.Dette gælder ligeledes opdateringer til systemet.Alle der har Kompas4 ONLINE er naturligvis sikret daglig backup, samt opdateringer af os.

Kompas4 kan skræddersys til stort set hver enkelt virksomheds behov (special opsætning, specialkørsler, særlige skærmbilleder for synshandicappede mv.)
Dette er ikke muligt i et standard system – ”what you see is what you get”, og laves der ændringer gælder det for alle brugere, hvad enten man bryder sig om det eller ikke.

I skrivende stund er de endelige krav til Specialudviklede økonomisystemer ikke bekendtgjort, ud over de ligesom standardsystemerne skal indeholde 3 grundlæggende systemkrav:

Registrering af bogførte transaktioner samt en betryggende opbevaring af registreringer, og bilag i 5 år.Med EASYApp dokumenthåndtering, vedhæftes bilag elektronisk via et link ud for posteringen i kassekladden i Kompas4. Samtidig lagres det indlæste/indscannede bilag elektronisk på server hos os, efter opdatering til version 4.0.2. Dette gælder alle brugere af Kompas4, både ONLINE og lokalt installerede.

Passende tekniske IT-sikkerhedsforanstaltninger der understøtter bruger- og adgangsstyring.Via funktionen ”Brugerrettigheder” opfylder Kompas4 brugeres adgang til oplysninger, samt hvem der kan tilgå systemet og hvornår. På lokaleinstallationer er virksomheden selv ansvarlig for at slette eller redigere i de enkelte brugeres adgang. Kompas4 ONLINE kunder skal rette henvendelse til os for sletning/ændring af brugerrettigheder.

Understøtte automatisering af administrative processer eksempelvis afsendelse/modtagelse af E- faktura, samt mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan.Via EAN-modulet til Kompas4 kan der modtages og sendes E-faktura. EAN-modulet kan anvendes på både lokale og ONLINE installationer.

favicon kompas4

I version 4.0.2 af Kompas4 er der tilføjet muligheden for at overføre sin egen kontoplan til den offentlige standard kontoplan, via SAF-T.
Det vil sige at man på hver enkelt konto man benytter i dagligdagen, kan tilføje den konto fra den offentlige standardkontoplan den skal henføres til.
Du kan se og hente Den offentlige Standardkontoplan her til download i Excel, som hjælp til opsætningen og overførsel til denne : erhvervsstyrelsen.dk/standardkontoplan.

Som tidligere nævnt er de endelige krav til specialsystemer endnu ikke offentliggjort, hvorfor denne side vil blive løbende opdateret.

Live chat