Kompas4 har hele tiden opfyldt de fleste krav til den nye bogføringslov til digitalisering af bilag, ind scanning af bilag og fysisk indbakke. Vi kan derfor med ro i sindet sige, at alle vore Kompas4 kunder er klar til lovændringen. Samtidig vil vi gerne meddele, at alle vore Winkompas3 kunder nemt og hurtigt kan komme over på Kompas4.

Vi har her samlet et overblik over de vigtigste lovændringer:

Digital opbevaring af regnskabsmateriale

Virksomheder skal omlægge deres procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale og sikkerhedskopiere disse digitalt.

Det væsentlige er:
Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en sikkerhedskopi heraf. Mindre virksomheder uden personlig hæftelse er undtaget. Dette foretages nemt og sikkert med den indbyggede EasyApp i Kompas4, som er en del af abonnementet på Kompas4, dette medfører altså ingen merudgifter for virksomheden.

Digitale bogføringssystemer

Anden del af lovforslaget går ud på, at virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300.000 kr., fremadrettet skal bruge et godkendt digitalt bogføringssystem (ERP- og økonomisystem).

Det medfører en række nye overordnede krav til Kompas4, som er en af de godkendte udbydere.

De vigtigste punkter, der handler om digital bogføring er:

  • Udbydere af digitale bogføringssystemer skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, så de kan føre regelmæssig kontrol.
  • Virksomheder skal ved indberetning af årsrapporten også indberette, hvilket system de bruger.
  • Erhvervsstyrelsen vil føre risikobaseret kontrol med virksomheder og deres regnskabssystemer.
  • Erhvervsstyrelsen får øget bemyndigelse til at justere og fastsætte nye regler og krav til digitale bogføringssystemer og offentlig opbevaring af centrale dele af regnskabsmateriale, herunder obligatorisk brug af e-fakturering.

Opbevaring af centrale data hos tredjemand

Der stilles ligeledes krav om, at virksomhederne skal opbevare registreringer af transaktioner og bilag, der dokumenterer transaktionerne hos en tredjemand.

Kravet udspringer af, at myndigheder gang på gang oplever, at virksomheder i svindel- og skatteunddragelsessager oplyser, at netop dette materiale er bortkommet.

Der fremstilles forenklede krav til virksomheders beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Implementering over de kommende år

Forslaget har nu været i høring, og den nye bogføringslov forventes at blive vedtaget medio 2022. Virksomhederne skal fra 1. januar 2023 gradvist efterleve kravene. Der er derfor god tid for en virksomhed til at få implementeret nye forretningsgange eller i mange tilfælde et nyt ERP-system.

Kompas4 følger arbejdet tæt og er allerede involveret i dialogen med Erhvervsstyrelsen.

Med Kompas4 er du næsten i mål

Kompas4 understøtter allerede de funktioner, som skal bruges til digitalisering af dine arbejdsgange. Du kan kontakte os for mere information på 44 22 44 11 eller support@kompas4.com

Lovforslaget forventes vedtaget den 1. juli 2022, og der vil derfor stadig være mulighed for ændringer. Vi holder selvfølgelig løbende øje med udviklingen. 

Links:

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information eller høre om fordelene ved at konvertere din Winkompas3 til Kompas4 så send os en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Telefon +45 44 22 44 11 eller email support@kompas4.com

Live chat