Nøgletal – Afkastningsgrad

Afkastningsgraden viser hvor god din virksomhed er, til at genere et overskud af den investerede kapital.
Er din afkastningsgrad stigende, betyder det at din virksomhed er i en positiv udvikling.
Jo højere afkastningsgrad, desto bedre.
Din virksomhedsafkastningsgrad bør overstige markedsrenten på feks. statsobligationer.

Formlen for at beregne din afkastningsgrad:

(Nettoresultat / Samlede aktiver) x 100% = Afkastningsgraden

Eksempel:

Lad os antage, at du har skudt følgende beløb i din virksomhed: 

100.000 fra egenkapital 

-200.000 fra fremmedkapital dvs. investorer/lån 

Derudover er dit nettoresultat –  der findes i dit regnskab: 

– 450.000 kr. 

 

Med de her informationer kan du nu beregne din afkastningsgrad således: 

450.000 / 300.000 x 100%= 50% 

Hvis din virksomhed har en afkastningsgrad på 50%, betyder det at en investering på 100 kr. i aktiver, giver et resultat på 50 kr. i afkast.

 

Afkastningsgradens betydning for investorer :

Mange investorer vil ikke investere i en virksomhed med en afkastningsgrad på under 10%, fordi branchen så er presset på en eller anden måde, i et sådan tilfælde skal der være andre grunde til at gå ind i virksomheden. 

Live chat