Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning viser hvor stor din egenkapital er i procent.
Med andre ord: Så vil du ved udregning af egenkapitalens forrentning, finde ud af hvordan den indskudte kapital i virksomheden forrentes.

Formlen for egenkapitalens forrentning:

 

For at være i stand til at beregne egenkapitalens forrentning skal du kende til: 

  • Dit resultat efter finansielle omkostninger
  • Din egenkapital

 

Dit resultat efter finansielle omkostninger / egenkapital x 100 = egenkapitalens forrentning 

Eksempel: 

Her er et eksempel på, hvordan du kan udregne egenkapitalens forrentning:

Lad os antage, at du har:

 – Et resultat efter finansielle omkostninger på 50.000 kr.

 – En egenkapital på 300.000 kr.  

 

Med de her informationer kan du nu beregne egenkapitalens forrentning således: 

(50.000 / 300.000) x 100 = 16,67 % 

Egenkapitalens forrentning bør altid være større end din afkastningsgrad.

 

Er egenkapitalens forrentning mindre end afkastningsgraden, betyder det at din virksomhed taber på sin fremmedkapital. 

Er egenkapitalens forretning større end afkastningsgraden, betyder det at det at virksomheden får noget ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne den. 

Live chat