Hvad er nøgletal?

Nøgletal er det samme som din indtjeningsevne.
Nøgletal er de regnskabsmæssige tal der bruges til at beskrive dele af den økonomiske situation i din virksomhed.
Disse tal danner endvidere grundlag for en regnskabsanalyse, og kan samtidig også beskrive udviklingen på de forskellige økonomiske områder, ved at sammenligne tallene for at finde frem til om udviklingen i din virksomhed er positiv eller negativ. Det er jo gavnligt at kende til, som virksomhedsejer.

Nøgletal om forskellen mellem din omsætning og omkostninger

Nøgletal for omsætningshastigheder 

Nøgletal for din virksomheds robusthed 

 

Når du laver din regnskabsanalyse er det vigtigt først at tage højde for hvilken type virksomhed der arbejdes med, dermed kan det endelige resultat nemlig sammenlignes med andre virksomheder af samme type som din, og du kan det se om din virksomhed har haft et godt eller dårligt regnskabsår i forhold til andre i samme branche som dig. 

 

Der kan bruges mange forskellige nøgletal til at analysere udviklingen i en virksomhed, de væsentligste er listet op her:

 

Afkastningsgrad: 

(Nettoresultat / Samlet aktiver) x 100%= Afkastningsgrad 

 

Overskudsgrad:

(Nettoresultat / Omsætning) x 100%= Overskudsgrad 

 

Egenkapitalensforrentning: 

(Resultat efter finansielle omkostninger / Egenkapital) x 100 = Egenkapitalens forrentning 

 

Nøgletal om forskellen mellem din omsætning og omkostninger:

 

Dækningsgrad:

(Dækningsbidrag / omsætning) x 100 = Dækningsgrad 

 

Nulpunktsomsætning:

Kapacitetsomkostninger x 100 / Dækningsgrad = Nulpunktsomsætning 

 

Sikkerhedsmargin:

(Omsætning – Nulpunktsomsætning)/ Omsætning x 100 = Sikkerhedsmargin 

 

Nøgletal for omsætningshastigheder:

 

Varelageretsomsætningshastighed:

Vareforbrug / (Varelager,primo + ultimo / 2) = Varelageretsomsætningshastighed

 

Aktiversomsætningshastighed: 

Nettoomsætning / Samlede aktiver = Aktiversomsætningshastighed

 

Varelageretsomsætningshastighed: 

Vareforbrug / (Varelager,primo + ultimo / 2) = Varelageretsomsætningshastighe

 

Varedebitorernesomsætningshastighed: 

Nettoomsætning / (Varedebitorer,primo + ultimo / 2) = Varedebitorernesomsætningshastighed 

 

Varekreditorernesomsætningshastighed: 

Varekøb / (Varekreditorer,primo + ultimo / 2) = Varekreditorernesomsætningshastighed 

 

Nøgletal for din virksomheds robusthed:

 

 Soliditetsgrad: 

(Egenkapital / Samlet balance) x 100 = Soliditetsgrad

 

 Likviditetsgrad:

(Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100 = likviditetsgrad 

Live chat