Likviditet og likviditetsgrad

Likviditet betyder overordnet hvordan virksomhedens økonomiske situation ser ud.
Hvor meget kapital er der, og er størrelsen acceptabel. Netop derfor, viser virksomhedens likviditet om den økonomisk er i stand til at betale de regninger virksomheden nu har.

Med andre ord: En virksomheds likviditet ses ved hvor mange likvider der er efter virksomheden har betalt sine regninger/lån ect. Man tager altså aktiver og passiver, og ser på det endelige resultat. Altså er det forholdet der er mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld.

Likviditetsgrad:

 

Likviditetsgraden bruges til at vise hvor god din virksomheds betalingsevne er, og dens evne til at betale sin KORT FRISTEDE gæld (gæld der skal betales inden for 1 år). 

 

Formel for at beregne likviditetsgraden:    

For at være i stand til at beregne likviditesgraden skal du kende til:

 

  • Dine omsætningsaktiver 
  • Din kortfristede gæld 

 

(Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100 = likviditetsgrad 

 

Eksempel: 

Lad os antage at du har:

– Omsætningsaktiver for 300.000 kr.

– En kortfristet gæld på 150.000 kr.

 

Med de her informationer kan du nu beregne likviditetsgraden således:

 (300.000 / 150.000) x 100 = 200% 

 

Som tommelfingerregel bør likviditetsgraden gerne være mere end 150%, så en likviditetsgrad på 200% anses for at være god.

Live chat