Budget

Et budget er et skøn over virksomhedens økonomi i fremtiden.
En oversigt over de indtægter og udgifter man forventer i en given periode, typisk et år frem.
Der bør løbende holdes budgetkontrol, så man har fingeren på pulsen inden det går galt.

Man arbejder typisk 3 typer budgetter:

 

1) Etableringsbudget / start budget:

 

For at finde ud af, hvilke omkostninger der er nødvendige og hensigtsmæssige at afholde inden virksomheden starter, eller man evt. tilføjer en ny vare/serviceydelse. Startbudgettet er en oversigt over de omkostninger, der vil være, frem til at du kan invitere kunder indenfor i din virksomhed og få nogle indtægter.

 

 2) Driftsbudget :

Driftsbudget bruges til at finde ud af, hvilke løbende omkostninger der er forbundet med at drive virksomheden, og hvilken omsætning der forventes at være i den nye virksomhed. 

Driftsbudgettet laves hvert år fremadrettet. 

 

3) Likviditetsbudget :

Et likviditetsbudget er en kronologisk oversigt over forventede ind- og udbetalinger i virksomheden over en given periode, ofte pr. måned. 

En budgetskabelon til likviditetsbudgettet viser, hvor mange penge der står på din bankkonto på et givet tidspunkt, fx ved udgangen af en måned. 

Hvis der er minus, kan du ikke betale dine udgifter til telefon, moms eller andre udgifter, der skal betales den første i måneden. Er der ingen penge på din bankkonto, må du låne nogle penge eller skylde dine kreditorer penge.

Ofte vil det være en revisor eller banken, der udregner dit behov for likviditet for det kommende år, alt efter hvilke planer du har for virksomheden. 

 

Se her hvordan du laver budgetter i Kompas4:

Live chat