Overskudsgrad

Overskudsgraden viser hvor stor en procentdel af din virksomheds nettoomsætning, der bliver til et reelt overskud, efter dine driftsomkostninger er blevet betalt.

Med andre ord:
beskriver din virksomheds overskudsgrad, hvor god din virksomhed er til at styre/tilpasse sine omkostninger/udgifter i forhold til indtægterne.
En høj overskudsgrad, betyder altså, et højere overskud.
Er din virksomhedsoverskudsgrad stigende, betyder det at din virksomhed er blevet bedre til at holde faste og variable omkostning nede og dermed tjene flere penge pr. stk.

Formel for at beregne din overskudsgrad:

 

For at være i stand til at beregne din overskudsgrad skal du kende til:

  • Dit nettoresultat
  • Din omsætning 

 

(Nettoresultat / Omsætning) x 100%= Overskudsgrad 

 

Eksempel: 

Lad os antage at du har:

 

Et nettoresultat på 300.000 kr. 

En omsætning på 3.000.000 kr. 

Med de her informationer kan du nu beregne din overskudsgrad således:

(300.000 / 3.000.000) x 100%= 10% 

Hvis din virksomhed har en overskudsgrad på 10% bør du sammenligne med tidligere år, for at vurdere om din overskudsgrad er steget eller faldet.  

Live chat