Knappen Statistik i debitorkartoteket

I boksen Statistik kan du få en statistisk oversigt over hvad din debitor har købt i en given periode.
Denne fane er et nyttigt og hurtigt redskab til at danne et overblik over kundens samlede køb, hvilke varer det drejer sig om, og derved tage en vurdering på om denne kunde måske skal have en ekstra rabat, eller der skal sendes særlige tilbud i  markedsføringshenseende, til denne specifikke kunde.

1. Klik på boksen “Statistik”

Du får nu et skærmbillede op der viser hvad den aktuelle kunde har købt for i beløb i indeværende regnskabs år, og hvordan købene fordeler sig på måneder.

Se de enkelte muligheder for selv at vælge kriterier herunder

Statistik
PeriodeHer kan du vælge den periode og det år du gerne vel se aktuelle køb fra. Via ikonet kan du ændre måneder og år.
ÅrligVed at klikke her får du vist hele indeværende regnskabsår hvis du ikke ændrer på perioden.
Halvårlig
Ved at klikke her får du vist den halvårlige periode bagud, lige som du vil få vist om købene hører til 1. eller 2. halvår af indeværende regnskabsår.
Du kan se hvilket halvår du er i regnskabsmæssig på linjen med totalen.
KvartalVed at klikke her får du vist det kvartalsvise salg til kunden, lige som du får vist hvilket kvartal købene hører til. Du kan se hvilket kvartal du er i regnskabsmæssigt på linien med totalen
Medtag faktureringskunderVed at markere her får du også vist salg til den pågældende kunde, selvom kunden er faktureret via underleverandør.
Fanen PerioderHer får du vist de enkelte måneder og hvilket år sammentællingen bliver vist for, samt den samlede total for den valgte periode. 
Fanen GruppeHer får du vist den gruppe dine salg er bogført under, og totalen for perioden.
Fanen VareHer får du vist hvilket varenr, beskrivelse af varen samt året varene er købt i, og den samlede total.
SalgVed at klikke på knappen salg får du vist statistikken i beløb
EnhederVed at klikke på knappen enheder får du vist statistikken pr. enhed du har solgt
ProfitVed at klikke på knappen profit får du vist din fortjeneste for perioden
Live chat