Debitorudskrifter – Statistikker – Sælgerstatistik på ordrehoved

Udskriver salgstal i alt for en given periode, for hver sælger der har sat sine initialer på ordren. Desuden vises salg der ikke er påført medarbejder på ordren . Der vises slutrabat, dækningsbidrag og dækningsgrad i procent Der kan afgrænses på medarbejder.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter”og efterfølgende klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “ Debitorstatistikker”

3. Vælg “Sælger statistik på ordrehoved” i feltet.

Indsæt dine eventuelle kriterier, og klik på knappen “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller udskriv eller mail listen.

Live chat