Debitorkørsler – Åbenpost

Åbenpost vil sige at når der modtages en indbetaling fra en debitor, skal der udpeges den faktura indbetalingen hører sammen med. På den måde er det hele tiden muligt at se hvilke fakturanumre der ikke er betalt – hvorfor bilaget er “Åbent”.
OBS: Hvis der faktureres i fremmed valuta, skal åbenpost anvendes for at eventuelle kursdifferencer bliver bogført.

1. Klik på fanen “Kørsler

2. Klik på ikonet “Åbenpost (Debitorer)” i feltet “Debitorkørsler

Oplysninger til de enkelte felter og knapper

Afgrænsning

DebitorHer angives den debitor er skal åbenpost redigeres. Tast på ikonet eller “F4” for at få en liste over mulige kunder. Når kontonummeret er valgt vil debitoroplysningerne komme frem i feltet til højre.
ValutaHer kan udvælges posteringer vedrørende en bestemt valuta. Valuta kan ligesom for kunde vælges via ikonet.
SorteringsfeltVia ikonet kan vælges om der skal sorteres efter dato eller bilagsnr. 
SorteringsordenVia ikonet kan vælges stigende eller faldende sortering
Posteringer
Åbne posteringerVed at klikke på knappen “Hent” når du stå i feltet vises de åbne posteringer på kunden.

Det er her der kan foretages markering af de poster, der skal udlignes:

1. Marker alle de linier, der skal udlignes med hinanden. Der kan ske udligning af flere fakturaer  
    med en enkelt indbetaling, eller der kan ske delvis udligning, såfremt beløbet ikke dækker hele 
    fakturabeløbet.


2. Udligningen af de forskellige posteringer foretages ved at sætte en markering ud for alle de
    linier, som skal udlignes med hinanden.


Når der markeres en postering, vil det markerede beløb fremgå af feltet i ’Restbeløb til udligning’. Dette beløb akkumuleres efterhånden, som der sker yderligere markeringer. 


3. Når alle ønskede markeringer er foretaget klikkes på knappen “Udlign” , hvorved de markerede
    linjer opdateres.
Alle posteringerVed at klikke på dette punkt, og derefter klikke på knappen “Hent” vises samtlige posteringer på debitoren. Skærmbilledet vil nu være delt op i 2 halvdele adskilt med en vandret linie. Posteringerne vises i den øverste del. I den nederste del vises hvilke posteringer, der er udlignet helt eller delvis af den linie i den øverste del, som er i focus.
Lukkede posteringerVed at klikke på dette punkt, og derefter på knappen “Hent” vises de posteringer, som tidligere er blevet udlignet. Skærmbilledet vil også her være delt op i to halvdele adskilt med en vandret linie. Indbetalingsposteringerne vises i den øverste halvdel, og for hver postering som sættes i focus, vises i den nederste halvdel de posteringer, som er blevet helt eller delvis udlignet af posten.
Handling
HentNår der klikkes på ‘Hent’ efter at afgrænsningerne er angivet vil de posteringer, der opfylder de opsatte kriterier, blive listet i redigeringsfeltet.
Marker altFunktionen benyttes hvis man ønsker at alle listede posteringer, skal medtages i kørslen. Ved at klikke på knappen vil alle linierne blive markeret i feltet ‘Medtag’. Markering kan kun ske på listen over “Åbne poster”.Hvis en linie er markeret og alligevel ikke ønskes markeret, klikkes der på feltet “Medtag” på den aktuelle linie så markeringen fjernes .
Afmarker altDenne funktion bevirker, at man kan annullere de markeringer, som er foretaget. Funktionen bruges sammen med ’Åbne posteringer’, hvor man udpeger til udligning. Ved at bruge knappen ophæves alle markeringer på én gang.
UdlignDenne funktion bruges til udligning af de åbne poster. Funktionen vil kunne finde de poster, som passer sammen i beløb og er derfor ikke anvendelig, hvis der skal foretages deludligning. Er der indbetalt flere fakturaer på samme indbetaling, kan disse dog udlignes.
OphævHvis posteringerne er blevet fejlagtigt udlignet, kan denne funktion benyttes. Ved at klikke på knappen har du mulighed for at fortryde åbenpostredigeringen, og de markerede poster tilbageføres til den oprindelige status.
Restbeløb til udligningFeltet viser saldoen for udligning af restbeløbet. Når åbenpostredigering er afsluttet, bogføres der automatisk en eventuel kursdifference opstået ved kursændring mellem tidspunktet for indkøb og betaling.
Felter
MedtagHer markeres om den aktuelle postering skal medtages i kørslen, hertil skal feltet være markeret
DatoHer vises posteringsdatoen.
BilagBilagsnummeret på posteringen
BeskrivelsePosteringsliniens beskrivelse.
BeløbPosteringens fulde beløb i valuta.
Åben (Stamvaluta)Det åbne beløb angivet i stamvalutaen (DKK).
KildeHer vises transaktionskilden, f.eks. faktura eller betaling.
ForfaldDen dato bilaget er forfaldent til betaling

Eksempel på Åbne Poster:

Eksempel på Alle Posteringer:

Eksempel på lukkede posteringer:

Live chat