Nulkontrol af alle posteringer

Summen af alle posteringer, der blev danneti den samme transaktion (det samme spornummer)
skal være lig 0.
Hvis der er ubalance, vil nulkontrollen angive det spor hvor ubalancen forekommer.
Udskriv eventuelt en detaljeret liste over alle posteringer, afgrænset på sporet.
  1. Klik på fanen “Værktøj“, og vælg ikonet ” Efterberegn Saldi

2. Vælg de kartoteker hvor der skal foretages nulkontrol, og klik på knappen “Nulkontrol

Hvis alt balancerer fremkommer følgende boks. Klik på “Ok” for at afslutte nulkontrollen

Live chat