Kreditorudskrifter – Statistikker – Køb pr. kvartal

Udskriver en liste med 5 kolonner. Årets fire kvartaler samt sum for året, med sum for hver kreditor inden for perioderne. Der kan afgrænses på kreditor, gruppering og indkøbsmedarbejder.

Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Kreditorudskrifter” og efterfølgende klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “Statistikker”

3. Vælg linjen “Køb pr. kvartal”

Indsæt dine kriterier, samt sortering, og klik på “OK”

Live chat