Opsætning af system til vedhæftning af bilag i kassekladden, og upload til EasyAPP Dokumentarkiv.

I version 4.0.20 af Kompas4 blev muligheden for at vedhæfte bilag i kassekladden opdateret, så det nu også er muligt at lagre de vedhæftede bilag i EasyAPP. Desuden opretter Kompas nu selv årstal, og undermapperne F – for finansposter, K – for kreditorposter og D-debitorposter. I disse mapper opretter Kompas4 nu selv undermapper med eksempelvis den finanskonto bilaget er tilknyttet, i mappen F, en mappe med Kreditornummeret i mappen K og så fremdeles.
Mapperne oprettes i takt med de bliver valgt i kasekladden. Efterfølgende sørger systemet selv for at lægge bilag i de oprettede mapper når kontoen benyttes.

Start med at oprette mapper til dine bilag.

  1. Klik på din “stifinder” og vælg hvor mappen skal ligge. I eksemplet er valgt Kompas4 mappen.

Vedhæft bilag i kassekladden og upload til EasyAPP

Live chat