Opret Overskriftskonto i finanskartotek

En overskriftskonto er information der bruges til at indlede en ensartet gruppe af konto.
Det kan f.eks. være “Indtægter”, “Vareforbrug” ect.

En overskriftskonto benyttes også af systemet til at tælle sammen fra, når der benyttes “Sumkonto”.

Der kan ikke posteres på en Overskriftskonto

Sådan opretter du en Overskriftkonto:

1. Klik på fanen “Kartoteker” – vælg “Finans

2. Opret en ny Konto ved at taste på “F7”

3. Indtast nummeret på den konto din overskrift skal tilhøre. Drejer det sig som i dette tilfælde om poster tilhørende kategorien “Indtægter” samles alle de forskellige poster af denne art under dette kontonummer.  

En god ide er at vælge 1000-numre til overskrifter, da de efterfølgende poster herefter kan tildeles et nummer inden for dette interval

4. Indtast den ønskede overskrift på kontoen – i eksemplet vist som “Driftregnskab”

5. I feltet “Type” kan du via den lille pil vælge hvilken type din konto tilhører.

    Du skal her vælge “Overskrift

7. Gem ved at taste “Ctrl + S”

Du kan nu se din konto ved at klikke på knappen “Liste

Live chat