Kreditor – knappen Statistik

I boksen Statistik kan du få en statistisk oversigt over hvad du har købt i en given periode.
Denne fane er et nyttigt og hurtigt redskab til at danne et overblik over dit samlede køb, hvilke varer det drejer sig om, og derved tage en vurdering på om denne kreditor måske burde overtalesd til en ekstra rabat, eller der skal arbejdes på at modtage særlige tilbud fra denne specifikke kreditor.

Ved klik på knappen “Statistik” får du vist hvordan dine indkøb ved den aktuelle kreditor fordeler sig i beløb, i indeværende regnskabsår, samt hvordan købene fordeler sig på måneder.

Se de enkelte muligheder for selv at vælge kriterier herunder
Statistik
PeriodeHer kan du vælge den periode og det år du gerne vel se aktuelle køb fra. Via ikonet kan du ændre måneder og år.
ÅrligVed at klikke her får du vist hele indeværende regnskabsår hvis du ikke ændrer på perioden.
Halvårlig
Ved at klikke her får du vist den halvårlige periode bagud, lige som du vil få vist om købene hører til 1. eller 2. halvår af indeværende regnskabsår.
Du kan se hvilket halvår du er i regnskabsmæssig på linjen med totalen.
KvartalVed at klikke her får du vist det kvartalsvise salg til kunden, lige som du får vist hvilket kvartal købene hører til. Du kan se hvilket kvartal du er i regnskabsmæssigt på linien med totalen
Fanen PerioderHer får du vist de enkelte måneder og hvilket år sammentællingen bliver vist for, samt den samlede total for den valgte periode. 
Fanen GruppeHer får du vist den gruppe dine salg er bogført under, og totalen for perioden.
Fanen VareHer får du vist hvilket varenr, beskrivelse af varen samt året varene er købt i, og den samlede total.
KøbVed at klikke på knappen køb får du vist statistikken i beløb
EnhederVed at klikke på knappen enheder får du vist statistikken pr. enhed du har solgt

Live chat