Efterberegn saldi

Med funktionen “Efterberegn saldi” foretages en komplet genberegning af alle transaktioner for det valgte kartotek, og lægger den beregnede saldo på alle konti og periodetabeller.
Følgende situationer vil altid kræve en genberegning:
– ved ændring af su´mkonto, eller oprettelse af ny sumkonto i kontoplanen
– når der er kopieret data ind fra et andet regnskab
– efter import af eksterne data via import/eksport kørslen
– hvis der er mistanke om at regnskabet ikke stemmer.
  1. Klik på fanen “Værktøj“, og derefter på ikonet “Efterberegn saldi

2. Vælg nu de kartoteker der skal foretages efterberegning på, og klik på knappen “Efterberegn

3. Klik på “Ok” for at starte efterberegningen

Når efterberegningen er færdig vil den markere de aktuelle punkter med grøn, for at fortælle at alt er ok.
Skulle feltet blive gult, er det tegn på at noget har forhindret efterberegningen.
Ved at holde musen over det aktuelle kartoteksnavn, vil der komme en kort beskrivelse op, af den procedure der fejlede. Denne oplysning bruges normalt kun til at fejlsøge i de procedurer der bliver kørt.
Live chat