Kopier til excel regneark

Nogen gange kan det være en fordel at kunne kopiere oplysninger til excel-regneark, så der her kan arbejdes med informationerne fra Kompas4, på den ønskede måde.

I eksemplet er vist hvordan du udvælger de ønskede oplysninger, og kopierer fra debitorkartoteket til excel regneark. Fremgangsmåden er den samme uanset hvilket kartotek man ønsker oplysninger fra.

  1. Klik på fanen “Kartoteker“, og vælg det ønskede kartotek – her vist som “Debitorkartoteket

2.  Klik på knappen “Liste“, og klik efterfølgende “på det første felt med overskrift” så dette bliver markeret.

3. “Højreklik” på feltet, og vælg “Felter til visning

4.  Sæt flueben” i de felter du ønsker at få vist i din debitorudskrift – afslut ved at klikke på “OK

Du får nu din liste frem med dine debitorer, ud fra de oplysninger du har valgt at få vist.

Sådan overfører du din liste til et excelark:

1. Klik på “den lille firkant øverst i venstre hjørne” – så listen bliver markeret.

2. “Højreklik” på feltet og vælg “Kopier

3. “Åben dit excelark“, og sæt ind ved at stille dig i det ønskede felt i excelarket og tast “CRTL+V

Herefter kan du arbejde videre med oplysningerne i dit excel ark som du ønsker. 

Live chat