Debitorkørsler – Renteberegning

Du kan lave en renteberegnings kørsel ud fra den rentesats du har valgt på den enkelte debitor i dit debitorkartotek. Hvis du ikke har tilføjet en rentesats til debitoren vil denne ikke blive vist i kørslen.

1. Klik på fanen “Kørsler

2. Klik på ikonet “Renteberegning” i feltet “Debitorkørsler

Oplysninger til de enkelte felter
Afgrænsning
Opgjort pr.Hvis du under “Rentemetoder” vælger at køre rente efter typen “Forfalden saldo”, vil det kun være “Til datoen” der skal indtastes, da det vil være denne dato renten bliver opgjort efter, her vil fra datoen ikke have nogen indflydelse.
Har du valgt at opgøre renten efter “Dag til dag”, skal du også indtaste en “fra dato”.
Systemet sætter automatisk til datoen til systemdatoen.
DebitorHer kan du afgrænse på et interval af kunder ud fra debitornummeret. Er det kun en enkelt kunde du vil køre rente på, kan du med fordel afgrænse på denne i både fra og til feltet.
Vælg evt. kunden via ikonet. Efterlades begge felter blanke, medtages alle kunder.
GrupperingEr det kun en bestemt gruppe du vil køre rente på, kan du her vælge gruppen i både fra og til, eller et interval.
Vælg evt. gruppen via ikonet. Efterlades begge felter blanke, medtages alle debitorgrupper.
RenteHvis du har oprettet dine kunder med forskellige rentekoder, og det kun er en bestemt type rente du vil køre nu, kan du her vælge denne rentekode.
Vælg evt. rentekoden med ikonet. Efterlades begge felter blanke, medtages alle rentekoder.
Min. renteHer anføres det mindste beløb der skal tilskrives i rente. Ligger der kunder, som får beregnet en rente der er mindre end dette beløb, bliver de ikke medtaget i denne kørsel. Hvis du sender en rentenota til kunden, skal det kunne betale sig, hvis denne sendes f.eks. med posten, her kommer der jo også et frimærke, så skal dette dækkes ind, vil det være en fordel at sætte en min. rente ind, så man f.eks. ikke tilskriver en rente på 2 kr. men det koster 8,50 kr. at sende med posten.
Beregn ikke rente af primosaldoen, som opgøres ud fra startdato i opgjort pr.Når du kører med rentemetoden “Dag til dag” kan du indtaste en dato i fra kolonnen i “Opgjort pr.”, hvis du gør dette, vil der blive beregnet en saldo pr. denne dato, og denne saldo vil blive brugt til beregning af en rente med forfald pr. den dato du har indtastet i “Til feltet”. Så selv om der ligger ubetalte fakturaer, som måske er 100 dage gamle, så vil den samlede saldo for denne kunde blive betragtet som en og samme forfaldsdato, og det betyder at der måske kun bliver beregnet en saldo på 30 dage, hvis du eks. kun kører rentekørslen hver måned.
Så her skal du så tage stilling til, om denne primosaldo skal renteberegnes eller ej. Vælger du at beregne rente på denne primosaldo skal feltet ikke markeres
Ignorer mimimumsværdi for forfaldent beløb og rentebeløbInde på opsætningen af rentekoden, kan du sætte et beløb ind i forfaldent beløb, som bevirker at det kun er kunder, der har en forfalden saldo på min. det indtastede, der kommer med i rentekørslen. Her har du så mulighed for at overstyre dette minimumsbeløb, således at disse kunder alligevel kommer med. Ved markering af feltet , vil systemet ignorere det du har indtastet under feltet “Min. rente” her i kørslen, og det du evt. har som minimum forfalden på selve rentekoden.
Rentemetoder
Forfalden saldoHvis en debitor har en forfalden saldo ultimo forrige måned, vil der blive tilskrevet rente. Det vil sige, at hvis du er i juni måned, vil der blive tilskrevet rente for den debitor, der har en forfalden saldo den 31. maj. Når en debitor har overskredet betalingsfristen, vil renteberegningen gange fakturabeløbet med rentesatsen og tillægge et evt. gebyr på den finanskonto, der er angivet.
Dag til dagKundens saldoopgøres og fordeles med saldo dag for dag tilbage til den dato, hvor der sidst er tilskrevet rente på kunden. Herefter beregnes renten pr. dag, hvor der er ændringer i kundens saldo. Der beregnes rente uanset om kunden senere har betalt den forfaldne saldo.

Der er altså tale om en saldometode, der tager højde for bevægelser i kundens saldo, inden for den periode renteberegningen foretages for.
Knapper
HentHenter de debitorer frem, der skal tilskrives rente til.
Marker altMarkerer alle de hentede debitorer, så der kan tilskrives rente.
Afmarker altFjerner markering fra alle debitorer
VisViser en rentenota for den valgte kunde. Der tilskrives ikke rente i forbindelse med visningen.
UdskrivUdskrivUdskriver rentenotaer på de valgte kunder. Har du under Printerinformationer, valgt at sende en e-mail, hvis der er muligt, vil de kunder der har en e-mailadresse på debitorkartoteket få tilsendt denne, frem for en printet udskrift.
BogførNår du trykke på denne knap vil den tilskrive den beregnede rente på de valgte kunder.
Printerinformation
Felter
MedtagVed markering her bliver kunden medtaget i renteberegningen
DebitorViser debitornummeret
NavnViser debitornavn
GruppeDen evt. gruppe debitoren tilhører. Hvis du ikke har opdelt dine kunder i grupper, kan du med fordel slette dette felt.
RenteDen aktuelle rentesats du har givet debitoren
Sidste rentedatoHvornår der sidst er blevet tilskrevet renter
SaldoKundens saldo efter seneste rentetilskrivning
ValutaStandard DKK
Forfalden saldoViser det aktuelle forfaldne beløb
Forfalden renteViser den forfaldne rente til betaling
Forfalden rentegebyrGebyr for tilskrivning af rente
Forfalden rykkergebyrViser forfaldne rykkergebyrer
Rentebærende saldoViser den oprindelige forfaldne saldo
RentesatsDen rentesats der er valgt på debitoren
Beregnet renteDen beregnede rente
GebyrEvt. gebyr for rentetilskrivning og beregning

Eksempel på hvordan en renteberegning kan se ud:

Live chat