Debitorudskrifter – Debitor statistik – Salg pr. kvartal

Udskriver en liste med 5 kolonner. Årets fire kvartaler samt sum for året, med sum for hver debitor
inden for perioderne. Der kan afgrænses på debitor, gruppering og salgsmedarbejder.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter” og efterfølgende klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “ Debitorstatistikker”

3. Vælg “Salg pr. kvartal” i feltet.

Indsæt dine eventuelle kriterier, og klik på knappen “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller udskriv eller mail listen.

Da 17.12.2021 er sidste dato i 2021 der er indtastet i regnskabet, vil dette være “Til“-dato.

Live chat