Easy App Huskeliste

Huskelisten giver mulighed for at skrive de eventuelle materialer eller ting der skal tages højde for når man står hos kunden. Det kan også være nyttig viden der er oplyst til kontoret – som hvor nøglen ligger.
Der kan oprettes huskeliste både af medarbejderen og fra administrator.
  1. Klik på feltet “Huskeliste” og derefter på den lille grå cirkel med plus-tegnet:

2. Indtast nu det du skal huske – vælg en sigende overskrift så du hurtigt kan finde den rigtige liste. Brug evt. kundens navn som det første i din overskrift.

Klik på “Gem” når du er færdig

Du kan nu se din oprettede liste ved at klikke på knappen “Huskeliste” :

Når opgaven er færdig har du mulighed for at markere opgaven som udført ved at klikke på knappen “Udført” hvorved den forsvinder fra listen.

Du har ligeledes mulighed for at slette et element på listen ved at klikke på knappen “Slet

Live chat