Debitorudskrifter – Kontoudtog

Denne udskrift kan anvendes til at få et samlet overblik over alle debitorer, eller kan sendes kontoudtog til udvalgte debitorer i en og samme arbejdsgang.
Der kan vælges at udskrive for åbne poster eller for alle poster. Hvis der anvendes åbenpostudligning, kan der vælges ’Åben post’, og ellers er det bedre at bruge ’Alle poster’.
Der kan fravælges nul-konti.
Der kan afgrænses på debitor, saldo, dato og valuta.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, og derefter på det lille ikon i debitorkartoteket, så feltet folder sig ud.

2. Vælg ikonet “Kontoudtog”

Ved at klikke på knappen med de 3 prikker kan vælges enten en specifik debitor, eller inden for et debitor interval.

På samme måde kan vælges gruppering, samt indtastes dato-interval.

Marker om du ønsker at få vist alle poster, eller kun de åbne poster.

Vælg om du vil have vist saldofordeling efter Posteringsdato eller forfaldsdato

Marker om du vil have vist poster uden nulkonti.

Klik på “Hent” og du vil få vist kontoudtog ud fra din afgrænsning og sortering

Live chat