Kreditor – fanen Kontakthistorik

Fanen “Kontakthistorik” giver dig mulighed for at holde styr på aftaler du har lavet med kreditor, og så dine kolleger også kan se hvad der måtte være af aftaler, eller der tidligere har været talt med kreditoren om, hvis du eksempelvis er fraværende en dag, eller i en længere periode.

Sådan opretter du aftaler i fanen Kontakthistorik:

  1. Klik på fanen “Kartoteker”, og efterfølgende på ikonet for “Kreditorer”

2. Søg den aktuelle kreditor frem med “F3”-tasten, klik på fanen “Kontakthistorik”, og på knappen “Tilføj”

Du får nu en boks op, hvor du kan indtaste de notater der måtte være efter din kontakt med kunden.

Oplysninger til de enkelte felter:
Emne Her indtastes en kort sigende overskrift på den kontakt der har været med kreditoren
Dato Indsæt dato for kontakten
Kontaktperson Den person der har været kontakt med hos debitoren. Den aktuelle kontaktperson skal være oprettet under fanen “Kontaktpersoner”
Brugt tid Den tid der er brugt på sagen
Notat Skriv notat hvad kontakten har omhandlet, samt hvorvidt der er aftalt rabatter mv.
Kontaktes igen Indsæt dato for næste kontakt til debitoren
Oprettet af Her indsættes automatisk den bruger der er logget ind i systemet
Oprettet dato Her indsættes automatisk dags dato
Ændret af Her indsættes automatisk initialer på den der er logget ind i systemet, og har ændret i notat ect.
Ændret dato Her indsættes automatisk dags dato for ændring.
Knapper
Tilføj Ved klik her tilføjes nyt notat
Rediger Ved at markere et allerede oprettet notat kan dette redigeres ved klik her
Slet Ved at markere et allerede oprettet notat, kan det slettes ved klik her

Når du har indtastet de aktuelle oplysninger gemmes der ved klik på “OK”, eller ved at taste på “CTRL+S”

Du kan efterfølgende følge din kontakthistorik på debitoren. Nyeste indtastede notat vil altid lægge sig øverst på fanen “Kontakthistorik”

Live chat