Debitorudskrifter – Internt kontoudtog

Det interne kontoudtog viser dig hurtigt alle posteringer på dine debitorer, uden sideskift mellem de enkelte debitorer. Du kan afgrænse på debitornumre, gruppering såfremt dine debitorer er opdelt efter dette, dato samt valuta.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter”, og klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “Internt kontoudtog”, indsæt dine kriterier, og klik på “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller mail eller udskriv listen.

I eksemplet er valgt datointervallet 01.01.2022 til 30.01.2022

Du får vist næste side ved at klikke på pilen i venstre hjørne.

Live chat