Debitorudskrifter – Statistikker – Salg pr. mdr. (beløb)

Udskriver en liste måned for måned med beløb for hver debitor, samt samme måned året før.
Der kan afgrænses på debitor, gruppering og dato.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter”og efterfølgende klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “ Debitorstatistikker”

3. Vælg “Salg pr. måned (beløb)” i feltet.

Indsæt dine eventuelle kriterier, og klik på knappen “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller udskriv eller mail listen.

Live chat