Debitorudskrifter -Statistikker – Debitor/Vare

Udskriver en liste over debitorerne med specifikation pr. vare. Der kan specificeres to sæt datoer for sammenligningsperioder. Der kan afgrænses på debitorer med debitor, gruppering og kategori, samt på lager med varenr. og gruppering. Der udskrives en debitor pr. side.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter”og efterfølgende klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “ Debitorstatistikker”

3. Vælg “Debitor vare statistik” i feltet.

 Indsæt dine eventuelle kriterier, og klik på knappen “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller udskriv eller mail listen.

I eksemplet vil vi gerne sammenligne perioden 01.01.2021 til 31.03.2021, med perioden 01.01.2022 til 01.03.2022

Du kan bladre i udskriften ved at klikke på pilene.
Live chat