Opret ordre på udlejning

Når du skal oprette en ordre på en udlejningsvare skal den oprettes som en “Abonnementsfaktura”. Dette skyldes en udlejning typisk løber over en given periode, og afhængig af varen er der ligeledes indbygget en funktion der gør det muligt at tilbagelevere varen før tid, og kun betale for den valgte multiplafaktor der er valgt, og ikke hele perioden.

1. Klik på fanen “Kartoteker” – “Abonnementsfaktura”

2. Åben en ny ordre ved at taste på “F7”-tasten, og indtast de relevante oplysninger.

Vær opmærksom på følgende felter:

1. “Leveringsdato”: Systemet vil automatisk indsætte dagsdato, dette skal rettes manuelt, såfremt varen er til levering en anden dag.

2. “Multipla faktor”: Selvom du på din vare har indtastet eksempelvis 3 i feltet multiplafaktor, vil systemet altid vise antal dage frem til månedsafslutning. Det vil sige at såfremt en vare lejes ud den 09.02.2022, så vil multiplafaktor stå til 20, med mindre det rettes manuelt i feltet “Valgfri dato 2” for den aftalte lejeperiode.

Indtastes der ikke noget i feltet “Valgfri dato 2” vil systemet automatisk ændre multiplafaktor når varen tilbageleveres, også hvis der er tale om tilbageleveringer tidligere end aftalt, eller del tilbageleveringer. Eksempelvis hvis der er tale om en vare som eksempelvis stillads.

System valg:

Efter rettelse af dato:

Som det ses står multiplafaktor nu til 3, på trods af varen leveres tilbage efter 2 døgn. Dette skyldes at der minimum skal betales for 3 døgn.

3. “Er reserveret”: Ved markering her, vil der ikke kunne udlejes flere varer end der er på lager, heller ikke fremadrettet.

3. Klik på fanen “Abonnement” – vælg “Daglig”  – såfremt det som her i eksemplet er en vare der typisk udlejes i få dage af gangen.

I feltet “for hver” indtastes det antal dage der skal faktureres for – i eksemplet her vil tallet være 3, da vi fakturerer hver 3 dag for den pågældende vare.

I feltet “fakturadato” – “Startdato / Sidste faktura d.” indtastes den dato varen leveres.

Systemet indsætter selv “Næste fakturering sker d.” ud fra den startdato der er indtastet, og det antal dage der er valgt i feltet “for hver” 

Gem ved at taste “CTRL”+S”

Du kan efterfølgende udskrive en ordrebekræftelse eller følgeseddel til kunden :

Se også:

Returnering af udlejningsvare

Opret vare på udlejningsvare

Massefakturering

Live chat