Håndtering af salg fra Woocommerce i Kompas4

Når kunden har oprettet sit køb i din webshop, med de relevante kriterier der er opsat i henholdsvis Kompas4 og Woocommerce, hentes disse direkte til din Kompas4.
Her viderebehandles ordren, som alle andre ordrer i Kompas4. Kunden oprettes automatisk i debitorkartoteket ved oprettelse af en ordre på din webshop. 

1. Klik på fanen “Kartoteker” og efterfølgende på Ikonet “Ordrer”

 2. Klik på knappen “Liste” for at se alle ordrer.

3. Ordrerne fra Webshoppen er nu kommet i Kompas4, og er afhængigt af dine indstillinger listet efter den dato de er oprettet.

4. Klik på den ordre du ønsker, og ved at taste “F5” vises kunden i dit debitorkartotek   og følg den generelle håndtering af ordrer i Kompas4. 

Som det ses i eksemplet fremgår kundens valg af farve og størrelse af ordren, og parametrene der her er vist kan naturligvis ændres, ligesom der kan komme yderligere felter på.

Herfra kan der nu udskrives Plukliste til lager, følgeseddel til ordren, samt faktura til kunden.

Plukliste:

Følgeseddel:

Faktura:

Pluklister, Følgesedler og faktura kan naturligvis designes præcis efter dine ønsker med hjælp fra vores konsulenter. 

Se også:

Opret varer til din webshop

Salg fra din webshop

Overfør dine varer fra Kompas4 til din webshop

Live chat