Ordrekartotek – Knappen Arkiv

Når du aktiverer boksen Arkiv kan du søge efter alle fakturaopdaterede ordrer. Det vil sige de ordrer der er faktureret, men ikke nødvendigvis betalt af kunden endnu. 

1. Klik på fanen “Kartoteker”

2. Klik på ikonet “Ordrer

3. Klik på boksen “Arkiv” for at aktivere funktionen

4. Klik på “Liste” for at se alle ordrer der er faktureret.

Du kan nu ved at dobbeltklikke se en aktuel ordre. Da den er bogført har du ikke længere mulighed for at redigere i den.  Du kan ud fra den aktuelle ordre oprette en ny salgsordre ved at klikke på “Dan Ordre“, hvorved du får dannet en ny ordre med kopi af de eksisterende linje fra den foregående ordre. 

Deaktivere boksen “Arkiv”:

1. Klik på boksen “Arkiv” igen, så teksten i arkivboksen ophører med at være fed, og du er tilbage ved de aktuelle ordrer der endnu ikke er faktureret.

Live chat