Ordrekartotek – Knappen Arkiv

Når du aktiverer boksen Arkiv kan du søge efter alle fakturaopdaterede ordrer. Det vil sige de ordrer der er faktureret, men ikke nødvendigvis betalt af kunden endnu. 

1. Klik på fanen “Kartoteker”

2. Klik på ikonet “Ordrer”

3. Klik på boksen “Arkiv” for at aktivere funktionen

4. Klik på “Liste” for at se alle ordrer der er faktureret.

Du kan nu ved at dobbeltklikke se en aktuel ordre, men da den er bogført har du ikke længere mulighed for at redigere i den.  Du kan ud fra den aktuelle ordre oprette en ny salgsordre ved at klikke på “Dan Ordre“, hvorved du får dannet en ny ordre med kopi af de eksisterende linje fra den foregående ordre. 

Som den årvågne bruger nok har opdaget, så har dovenskaben i dette tilfælde gjort vi har undladt at lave en ordrebeskrivelse, der ville have gjort det nemmere at finde den aktuelle ordre. 

Deaktivere boksen “Arkiv”:

1. Klik på boksen “Arkiv” igen, så teksten i arkivboksen ophører med at være fed.