Opret kopi af eksisterende konto i finanskartoteket.

Du kan kopiere en eksisterende konto til en ny konto i din kontoplan, for at lette mængden af indtastninger.

1. Klik på fanen “Kartoteker”, og efterfølgende på ikonet “Finans”

2.  Søg den konto frem du vil lave en kopi af ved at taste “F3”, og tast “CTRL+O” eller på ikonet for kopier.

3. Nu er kontoen kopieret på nær feltet ’Kontonr.’ som er blankt. 

    I det blanke felt indtastes det nye kontonummer, som ikke findes i forvejen, og foretag evt. diverse rettelser i

tekst mv.

Gem ved at taste på “CTRL+S”, og du kan nu se kontoen på din liste.

Live chat