Debitorstatistik – Statistikker – Sælger provision

Denne udskrift viser sælgerprovision pr. medarbejder, eller på specifik medarbejder i en given periode.

Der kan afgrænses på:
Dato interval
Medarbejderinitialer


For at kunne benytte udskriften skal der være oprettet provision på varer samt medarbejder:
Opret sælgerprovision

Klik på fanen “Udskrifter“, vælg “Debitorudskrifter“, og klik på det lille gule mærke i bunden af feltet, så det folder sig ud.

Klik på ikonet “Debitorstatistikker“, og vælg “Sælgerprovision

Indsæt den ønskede afgrænsning, og klik på “Vis

Udskriften viser:

Initialer og navn på medarbejderen

Antal solgte stk.

Pris varen er solgt til

Hvilken rabat der er ydet

Kostprisen

Ordrenummer og Kundenavn

Nettoprovision

Bruttoprovision og DB for provision

Live chat