Kreditor – fanen Kontaktpersoner

Her har du muligheden for at oprette informationer om de kontaktpersoner der knytter sig til kreditorens konto. Det kan være oplysninger på personer der skal godkende en ordre, særlige personer i kreditorens bogholderi ect. 
  1. Klik på fanen “Kartoteker“, og efterfølgende på ikonet for Kreditor”

2. Søg den aktuelle kreditor frem via “F3″-tasten, og klik på fanen “Kontaktpersoner

3. Aktiver fanen med “F2”-tasten og klik på knappen “Tilføj”

Du er nu klar til at indtaste de relevante oplysninger på din debitor.

Oplysninger til de enkelte felter i fanen Kontaktpersoner.
Adresse 
Navn Navn på kontaktpersonen
Titel  Via ikonet kan du vælge den titel/funktion kontaktpersonen har. For at kunne anvende dette felt skal du have oprettet de forskellige titler via “Opsætning af titler“.
Adresse 1 & 2 Adressen kontaktpersonen sidder på, det kan være en anden end hovedafdelingen.
Postnr.  Via ikonet kan du vælge postnummeret, hvorefter Byen automatisk bliver sat ind. 
By Byen der er knyttet til postnummeret.
Land  Her bruges landekoder. 
Kommunikation
Telefon Her kan indtastes telefonnummeret på kreditoren
Lokalnummer Her kan indtastes det lokalnummer kontakten evt. sidder på
Direkte nummer Her kan indtastes det direkte nummer på kontaktpersonen
Fax Fax nummer på kontaktpersonen
Mobil Her kan indtastes mobilnummer på kontaktpersonen
E-mail Kontakpersonens e-mail adresse
Web-side Hvis kontaktpersonen henviser til en bestemt hjemmeside kan denne indtastes her
Brug denne E-mail ved udskrivning af:
Felterne :  Ved at markere i de listede felter kan du afgøre hvilken kommunikation der evt. skal gå direkte til kontaktpersonen, via den e-mail adresse du har indtastet på kontaktpersonen. 

Du kan nu se din kontaktperson under “Kontaktpersoner”.

Hvis du gerne vil have dine oplysninger stående i en anden rækkefølge end den systemet har som standard, kan du ændre dette: 

1. Klik på for eksempel feltet “Titel”
    
2. Mens du holder musetasten nede, kan du trække feltet hen hvor du gerne vil have det, så det bliver mere

logisk og nemmere for dig at finde den rette person. 

Live chat