Beregning af Saldo fordeling

Saldofordelingen kan beregnes ud fra bogføringsdatoen eller forfaldsdatoen, hvilket vælges under Systemopsætning/Debitor/Saldofordeling efter. Intervaller bestemmer ligeledes her under (Saldoliste).
Samme for kreditor.

Beregningen af saldofordelingen, tæller først alle positive tal sammen, og gemmer disse i de 4 perioder.

(0-30), (31-60), (61-90, (over 90) dage.
Herefter tæller den alle negative tal sammen i en buffer.Hvis der er en saldo i bufferen (over 90 dage), nulstilles denne først med summer i bufferen med negativt tal.

Hvis der stadig er et negativ tal i bufferen, trækkes dette fra næste periode (61-90 dage). Dette vil den gøre ind til den negative buffer er tom.

Det betyder at man ikke kan vise en korrekt forfalden saldo, hvis man bruger saldolisten (alle poster).

Grunden til at den gør dette, skydes at den kører efter saldometoden til visning af disse perioder. Så hvis en kunde f.eks. ikke har betalt en faktura der er over 90 dage gammel, men har betalt de nye fakturaer, så vil fakturaen over de 90 dage ikke vises som forfalden, da denne bliver udlignet først. Her vil den vise de nyeste fakturaer som værende forfaldne, selv om de er betalt.

Skal man have en korrekt visning af disse perioder, skal man tage en saldoliste på dagen, hvor man skal bruge oplysningen, og her skal man tage udskriften med åbne poster. Denne vil altid vise korrekt fordeling, da det kun er de åbne poster der beregner denne fordeling, og ikke samtlige poster på kunden.

Saldolisten for alle poster kan kun bruges til at tjekke saldoen pr. en given dato, og kan kun bruges til sammenligning af saldoen på samlekontoen for henholdsvis debitor og kreditor.

Live chat