Lagerkartotek – fanen Opsætning

Under fanen “opsætning” i dit lager kartotek har du mulighed for at indtaste specifikke oplysninger om den enkelte vare, så som hvem der er leverandør, både leverandørens og egne serienumre, om varen er tilknyttet et projekt og meget mere.

1. Klik på fanen “Kartoteker”

2. Klik på ikonet “Lager”

3.  Find den ønskede vare frem ved at taste på “F3″, hvorefter dit søgefelt kommer frem.

4. Tast på “F2” for at aktivere varen, og klik på fanen “Opsætning

Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske.
Bogføringsoplysninger
GrupperingDette felt er vigtigt da det er sammenkædningen til finansmodulet! Feltet skal altid være udfyldt, da en vare ikke kan oprettes uden den tilhørende gruppe.
Når først en vare er tildelt en varegruppe, bør den ikke overføres til en anden varegruppe, så længe der er en beholdning på varen.
Varegrupper oprettes under “Opsætning/opsætning/Bogføringsgrupper/ lagergrupper
KategoriHer kan du via ikonet vælge hvilken kategori eller emne din vare tilhører. Ved at opdele dine varer i kategorie kan eksempelvis du lave en rabatsats i en given periode for en pågældende kategori af varer. Lager kategorier oprettes under “Opsætning/opsætning/Handel/Lagerkategori
ProvisionsgruppeHer kan du via ikonet vælge om der er tilknyttet en provisionsgruppe til varen.
Provisionsgrupper oprettes under “opsætning/Opsætning/Handel/Provisionsgrupper”
KøbsmomsSom standard skal dette felt IKKE udfyldes, da den momskode der er oprettet på kreditoren bliver benyttet. Hvis der angives en momskode for varen, bliver denne momskode overført til feltet “Moms” på ordrelinjen. Hvis der er tale om momsfri varer bør der oprettes en momskode der hedder “Momsfri”. Via ikonet kan du vælge en anden momskode end standarden. 
SalgsmomsSom standard skal dette felt IKKE udfyldes, da den momskode der er oprettet på debitoren bliver benyttet. Hvis der angives en momskode for varen, bliver denne momskode overført til feltet “Moms” på ordrelinjen. Hvis der er tale om momsfri varer bør der oprettes en momskode der hedder “Momsfri”. Via ikonet kan du vælge en anden momskode end standarden.
Handel
KreditornrVia ikonet kan du vælge leverandøren/kreditoren på listen, og få overført kreditornummeret.
Kreditors varenr.Her kan du indtaste det varenummer kreditoren benytter i sit system på varen, så du hurtigt kan genbestille varer fremover. 
Kreditors leveringstidHer kan du indtaste kreditors leveringstid på varen. 
Debitornr.Via ikonet kan du finde kunden/debitorens kontonummer 
Debitors varenr.Her kan du indtaste en evt. kunde/debitors varenummer.
ToldpositionHer indtastes varens toldpositionsnummer, der er toldvæsenets varekategiri. Feltet benyttes i forbindelse med intrastat
Bevar priser ved genberegning af ordrenVia ikonet kan du vælge om priserne på en ordre skal genberegnes
Serienummer
Serienummer SalgHer afgør du via ikonet om der skal bruges serienummer ved salg af varen. 
“Ja” – så SKAL der angives serienr. ved salg i ordrekartoteket. 
“Opret” – så er der mulighed for at vente med at oprette serienr. og først indtaste det i forbindelse med oprettelse af varelinje i ordrekartoteket. 
“Nej” – serienr. kan udelades ved salg af varen.  Se mere om “brug af serienumre her”.
Serienummer KøbVia ikonet afgør du om der skal bruges serienr. ved indkøb af varen.
“Ja” – så SKAL der angives serienr. ved indkøb af varen.
“Nej” serienr. kan udelades ved indkøb af varen.
Dimensioner
AfdelingHvis der benyttes afdelingsregnskab, kan du her va ikonet vælge den afdeling varen er tilknyttet. Afdelingsforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under:
Kladder/Lagerkladde
Kartoteker/Ordrer
Kartoteker/Indkøb
Du opretter afdelinger via “Opsætning/Opsætning/Dimensioner/afdeling”
BærerHvis der benyttes bærer, kan du her via ikonet vælge den bærer varen er tilknyttet. Bærerforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under:
Kladder/Lagerkladde
Kartoteker/Ordrer
Kartoteker/Indkøb
Du opretter bærer via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/bærer”
FormålHvis der benyttes formål, kan du her via ikonet vælge det formål varen er tilknyttet. Formålsforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under:
Kladder/Lagerkladde
Kartoteker/Ordrer
Kartoteker/Indkøb
Du opretter formål via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/formål”
ProjektHvis der benyttes projekt, kan du her via ikonet vælge det projekt varen er tilknyttet. Projektforslaget kommer frem når du indtaster varelinjer under:
Kladder/Lagerkladde
Kartoteker/Ordrer
Kartoteker/Indkøb
Du opretter formål via Opsætning/Opsætning/Dimensioner/projekt”
Rabat på vare i ordre
Tillad linjerabatVia ikonet kan du vælge om der må oprettes linjerabat på varen i en salgsordre
Tillad slutrabatVia ikonet kan du vælge om varen må indgå i en slutrabat i en ordre
Seperat forsendelseVia ikonet kan du vælge om der skal beregnes automatisk fragt på varen.
“Ja” – så vil der i forbindelse med automatisk fragtberegning blive beregnet ud fra at varen sendes isærskilt pakke.
“Nej” – så vil varen blive sammenlagt med andre varer i en samlet pakke.
Se mere under “Beregning af fragt” og “Levering”.
Antal pr. coliHer indtaster du antallet pr. coli
Standard antalHer indtaster du det standard antal varen sælges i. 
SalgsenhedHer kan du indtaste forslag til salgsenheder i en ordre. 
Meddel ved salgsenhedVia ikonet kan du vælge om der skal komme en boks op med forslag til salgsenhed når varen tastes i en ordrelinje.
Bogfør kostpris på ydelserDette felt er kun relevant for ydelser der i forbindelse med udvidet projektstyring.
Se mere om Projekt her.
Stykliste
Reserver styklistelinjeVia ikonet kan du vælge om der skal reserveres linjer til stykliste når varen tastes på en ordrelinje. 

Når du har indtastet dine oplysninger tast “Ctrl + S “, og oplysningerne gemmes på varen.

Live chat