Finanskørsler – Budgetter

Budgetter er for de fleste et uundværligt værktøj, der er med til at holde virksomheden på rette kurs.
Med det indbyggede budgetmodul kan du oprette alle de budgetter du måtte ønske, ligesom du kan lave kalkulerede budgetter hvis der kommer en stor ordre ind der kræver investeringer.

Opret et budget:

1. Klik på fanen “Kørsler

2. Klik på feltet “Finanskørsler

3. Klik på “Budgetter

4.  Klik på knappen “Tilføj

1. Navngiv dit budget, og det regnskabsår budgettet budgettet skal gælde. Systemet vil automatisk vælge det regnskabsår

    du er i. 

2. Klik på “OK

Hvis du gerne vil have tilføjet bemærkninger til budgettet kan du notere dem under fanebladet “Opsætning”. Eventuelle bemærkninger vil kun være til internt oplysning. 

Fanen Opsætning:

Oplysninger til de enkelte felter
BudgetBudgetnavn der er valgt ved oprettelsen. Kan ikke ændres.
NavnHer kan indtastes en kort forklaring til navnet på budgettet.
RegnskabsårViser den aktuelle periode for budgettet. Kan rettes.
AktiveretDer kan kun aktiveres et budget af gangen pr. regnskabsperiode. Feltet skal være markeret, når budgettet er aktiveret.
BemærkningerHer kan angives notater til budgettet til intern oplysning.

Vælg den budgetmodel du vil bruge:

1. Klik på det budget du har oprettet, så det bliver markeret

2. Klik på “Vælg“, og du får nu et nyt skærmbillede op hvor du har mulighed for at redigere i dit budget.

Oplysninger til de enkelte felter. 
Afgrænsning
AfdelingHer kan vælges den afdeling der skal afgrænses på. Via ikonet kan du vælge den afdeling du evt. har oprettet.
BærerHer kan vælges den bærer der skal afgrænses på. Via ikonet kan du vælge den bærer du evt. har oprettet.
ProjektHer kan vælges det projekt der skal afgrænses på. Via ikonet kan du vælge det projekt du evt. har oprettet.
FormålHer kan vælges det formål der skal afgrænses på. Via ikonet kan du vælge det formål du evt. har oprettet.
Drift
Status
Sumkonto
Vis efter
MånedsvisVed markering her vil budgetlinjen automatisk blive beregnet pr. mdr. Alle perioder vil blive bogført månedsvis.
KvartalsvisVed markering her vil budgetlinjen automatisk blive beregnet pr. kvartal. Alle perioder vil blive bogført månedsvis.
HalvårsVed markering her vil budgetlinjen automatisk blive beregnet pr. halvår. Alle perioder vil blive bogført månedsvis.
Handling
Hent budgetlinjerHenter tidligere indtastede budgetlinier i det valgte afgrænsningsinterval
Hent kontonumreHer hentes alle Finans kontonumre frem fra Finanskontoplanen. Du kan bruge denne funktionstast, hvis alle, eller stort set alle kontonumre skal benyttes til budgettet. De kontonumre der ikke ønskes med i budgettet, skal beløbet være 0,00 i feltet ’Årets beløb’, derved sorteres konto-numrene fra når budgetlinerne gemmes.
Gem budgetlinjerGemmer budgetlinierne ved oprettelse og redigering. Har du ved oprettelse af nyt budget hentet kontonumre frem på budgetlinien, er det kun de kontonumre hvortil du har anført et beløb i feltet ’Årets beløb’, som vil blive gemt.
Sidste års beløbHenter sidste års budgettal. Vær opmærksom på, at når der hentes de realiserede tal fra sidste års budget, vil det eksisterende budget blive overskrevet.
Ved at hente ’Sidste års beløb’ er det samtidig muligt at foretage en procentjustering af sidste års budgettal.
Procentjusteringen vil gælde på hele budgettet.
Kopier fra budgetMed denne funktion er det muligt at kopiere en budgetmodel til et nyoprettet budget. Ved kopiering af budget vil der komme et nyt vindue frem, hvori du kan vælge det budget der skal kopieres fra.
Budgetlinjen
KontoUanset eventuel begrænsning kan der vælges eller indtastes et kontonummer for en finanskonto. Via ikonet får du kontoplanen frem, eller du kan taste på “Ctrl+F” og indtaste navnet eller kontonr. på den konto du gerne vil have frem.
BeskrivelseUdfyldes automatisk af systemet når kontonummeret er hentet frem
Årets beløbUdfyldes med forventet årsbeløb for hver konto. Ved negativt beløb angives der minus foran beløbet. Har du valgt kvartalsvis i din afgrænsning vil systemet automatisk fordele beløbet på kvartaler.

Et simpelt kvartalsbudget kunne se ud som følger:

1. Klik på “Gem budgetlinjer

Udskriv dit budget:

Du har mulighed for at udskrive dit budget i forskellige balanceformer:

Balance (År til dato)

Balance ( år til dato med budget)

Balance ( perioden og år til dato med budget)

Balance (sidste år med afvigelse)

Balance (sidste år med afvigelse og procent)

Balance (sidste år)

Saldobalance (pr. afdeling)

Saldobalance (pr. projekt)

Primobalance

Ultiomo saldobalance

Budgetkontrol (3 mdr.)

Budgetoversigt 12 mdr.

Du har også mulighed for at udskrive budgettal i Finanskartoteket med knappen “Saldobalance”

1. Klik på fanen “Udskrifter

2. Klik på “Finansudskrifter“, klik nederst i højre hjørne af feltet på ikonet, så feltet udvider sig 

3. Klik på “Balancer“, og vælg den udskrift du gerne vil have, og via din udskriftsboks kan du vælge om du vil se dit budget på skærm, udskrive eller sende på mail.

Live chat