Nummerændring af debitor

Det er muligt at ændre alle nøglefelter i Kompas4. F.eks. kan der ændres kontonr., debitornr., valuta, rente og mange flere.
Når der foretages ændring af et nøglefelt, vil ændringen ske samtlige steder i programmet, hvor nøglefeltet optræder. Det er også muligt at sammenlægge finanskonti, debitorkonti, kreditorkonti og varenumre ved en nummerændring.
I menupunktet Værktøj / Nummerændring, hvor selve nummerændringen skal foretages, får du en oversigt over de tabeller, hvor der kan foretages ændringer af nøglefelter.
Vær opmærksom på, at nummerændringen kan tage lang tid afhængig af datamængden.
  1. Klik på fanen “Værktøj“, og derefter på ikonet “Nummerændring

2. Vælg det nøglefelt for den database der skal laves nummerændring i

3. I feltet “Ændres fra” vælges det debitornummer der skal ændres, ved evt. at klikke på knappen med de 3 prikker, så debitorlisten kommer frem. Dobbeltklik på linjen med den debitor der skal ændres.

4. I feltet “Ændres til” angives det nye nummer debitoren skal have. Der kan indtastes et nyt nummer i feltet, eller hvis der er tale om sammenlægning af 2 debitorer, kan den anden debitor vælges på listen, ved at klikke på knappen med de 3 prikker.

I eksemplet er blot indtastet nyt debitornummer.

Bemærk: Hvis det er et eksisterende Debitornummer der skal nummerændres til, vil man blive gjort opmærksom på, at kontonummeret der ændres til, eksisterer i forvejen. Samtidig vil man blive spurgt, om man ønsker at overføre samtlige posteringer til denne konto. Hvis man svarer JA, vil de to angivne kontonumre blive lagt sammen til ét, og samtlige posteringer bliver overført til det kontonr., der er angivet i feltet ’Ændres til‘.

5. Klik herefter på “Ok” for at gennemføre nummerændringen.

Når ændringen er gennemført kommer følgende info-boks op på skærmen

Live chat