Kreditor – knappen Saldo

Det er væsentligt at vide, og følge med i hvad du har af udestående hos dine kreditorer- altså “Åbne poster”, og ikke mindst om der er beløb der er forfaldne til betaling, eller snart bliver det. 
Det hurtige overblik får du ved at tage alle dine kreditorer på én gang, og ud fra den liste tage fat på den enkelte kreditor via dit kreditorkartotek. 

Årsagen til “Åbne poster” kan skyldes faktura der ikke er blevet udlignet med betalinger, eller kreditnota der ikke er blevet udlignet da du bogførte dem. Så inden du får en venlig betalingspåmindelse, bør du tjekke op på om du har fået udlignet åbne poster i din bogføring. 

Når du klikker på knappen Saldo i dit kreditorkartotek får du følgende boks op, hvor du har forskellige muligheder for opgørelsesmetoder:

Kreditor
Denne kreditorDen valgte kreditor fra stamdata-siden, vil fremstå på denne linie, hvis feltet er markeret med en prik.
KreditorgruppeHer er det muligt at afgrænse på kreditorgrupper. Ligeledes kan der afgrænses på valuta.
Dato
Opgjort pr. Her kan angives den forfaldsdato hvorfra opgørelsen skal opgøres til.
Valgmuligheder
Brug Åbenpost i stedet for alle posterVed klik her vises alle Åbneposter
Brug forfaldsdato i stedet for posteringsdatoVed klik her vises alle kreditorer/faktura efter forfaldsdato
Saldofordeling på valutabeløbVed klik her vises alle poster efter valutabeløb

Klik på “OK” og listen vises på skærmen.

Ønskes listen overført til et Excel ark klik på knappen “Kopier til udklipsholder”

Live chat