Opret Sum-konto i finanskartoteket

En Sum-konto benyttes til at tælle sammen ud fra en række af kontoplanens konti.

En sumkonto skal have en modkonto fra en konto af typen Overskriftkonto.

Der kan ikke posteres på en Sum-konto

Sådan opretter du en sumkonto:

1. Klik på fanen “kartoteker” – vælg “Finans” 

2. Opret en ny konto ved ta taste på “F7” 

3. Indtast nummeret på den konto din sumkonto skal tilhøre. Drejer det sig, som i det viste eksempel om poster tilhørende kategorien “Indtægter”, viser Sumkontoen en sammentælling af de valgte poster i kategorien “Indtægter”.

I det her viste eksempel er valgt kontonr. 1500.

4. Navngiv din konto – eksempelvis “Varesalg i alt”.

5. I feltet “Type” vælges “Sumkonto” ved at klikke på rullemenuen på linjen.

6. I Feltet “Sum fra” vil du ved at klikke på knappen med de små prikker få vist en liste over de konti du har

oprettet. 

Du skal her vælge den aktuelle “Overskriftskonto” der skal sammentælles fra. 

7. Gem ved at taste “Ctrl+S“.

Du vil nu kunne se din konto på din liste

Live chat