Debitorudskrift – Aldersfordelte åbne poster

Udskriften giver en debitor for debitor specifikation over posteringer, som endnu ikke er markeret udlignet. Posteringerne er sat op aldersfordelt i intervaller på 30 dage og slutsaldo. Der kan afgrænses på debitor, dato, kilde og forfaldsdato.
  1. Klik på fanen “Udskrifter”, vælg “Debitorudskrifter”, og klik på det lille ikon nederst i feltet, så det folder sig ud.

2. Klik på ikonet “Aldersfordelte åbne poster”

Indsæt dine kriterier, og klik på “Vis” for at få vist listen på skærmen, eller mail eller udskriv listen.

I eksemplet er valgt datointervallet 01.12.2021 til 01.02.2022

Live chat