Easy APP – Opret firmaoplysninger

Efter du har registret dig på Easy APP, skal du indtaste oplysningerne på det firma, du ønsker at benytte Easy App til.

Log ind på Easy APP, hold musen over dit navn, og vælg “Indstillinger

Indtast de krævede firmaoplysninger.:

Vær OBS på feltet E-mail(for modtagelse af indscannede bilag fra EasyAPP):
Her skal indtastes den mailkonto du har oprettet udelukkende til bilag til EasyAPP. Denne mailkonto må IKKE være en delt mailkonto eller en undermappe til en eksisterende mailkonto.

Indsæt den Token du har modtaget, og marker i feltet “Dokumenthåndtering

Vælg den finanskladde du ønsker at benytte.

Feltet “Brug dimensioner:

Hvis du benytter dimensioner – det vil sige Afdeling/Bærer/Projekt – i Kompas4, og ønsker disse håndteret i EasyAPP, markeres i feltet “Brug dimensioner”.

Feltet “Indkøbsstatus”:

Benytter du dig af indkøbskartoteket i Kompas4 kan du håndtere dine indkøb via Easy APP.

Vi anbefaler der oprettes en status til bilag der er konteret via Easy APP, og denne vælges.

For at oprette fane til status klik her: Opret ny indkøbsstatus

Når bilaget er konteret i EasyAPP overføres konteringen til Kompas4, og ligger under denne fane, hvorefter der kan bogføres, og lageret opdateres.

Feltet “Overstyr godkender chek”

Ved at markere i feltet kan der indlæses/uploades/sættes bilag i flow og godkendes bilag uden indtastning af oplysninger. Denne funktion er gældende på organisationsbasis, og kan ikke tildeles enkelte brugere.

Klik på “Gem indstillinger

Du kan nu se firmaet i feltet, og vælger det efterfølgende herfra, hvis du har oprettet flere firmaer

Live chat