Genvejstaster i Finans arbejdskladden

I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.
Funktionstaster Finans arbejdskladden
+Tast + og fakturanummeret i feltet “Konto” for at finde debitor
*Gentager teksten fra ovenstående felt i beskrivelsesfeltet
/Så du kan søge på debitor / kreditor i feltet “Konto”
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F4Åbner for Åbenpost opslag i feltet “Bilag”
F5Viser posteringer
Shift + funktionstast
Shift+F5Åbner for opslag i debitor/kreditor/finans kartotekerne
Shift+F9Indlæs fil eller data
Ctrl+funktionstast
Ctrl+*Gentager linjen oven over

Live chat