Kreditor – knappen Indkøbt

Ved klik på knappen får du vist alle posteringer på dine indkøb ved en aktuelle kreditor.

Systemet er sat op til at vise alle posteringer, men ved klik på fanerne “Lagertilgang” – og “lagerafgang” får du vist de valgte varers henholdsvis tilgang til lageret, samt afgang fra lageret.

Desuden er der mulighed for at vælge bestemte perioder for visningen af posterne.

Knappen “Zoom”

Ved klik på “Zoom”-knappen vises sammenhængen mellem posteringer.

Du får her en detaljeret posteringsoversigt, der indeholder informationer fra andre kartoteker vedr. den udpegede post.

Omposter” via “Zoom”-knappen:

Denne knap er ikke aktiv.

Knappen “Vis”:

Ved at markere e aktuel varelinje, og efterfølgende klikke på “Vis” vil der blive vist en detaljeret posteringsoversigt.

Knappen “udlignet”:

Kreditor Knapfunktioner

Med denne funktion gives der mulighed for, at se hvilke salgsfakturaer/indkøbsfakturaer, der er blevet udlignet med betalingsposten fra kassekladden.

Knappen "Vis arkiv ordre / indkøb"

Ved klik her vises den aktuelle indkøbsordre der er knyttet til den markerede linje.

Live chat