Kreditor – knappen posteringer

Via knappen posteringer får du vist alle posteringer på den aktuelle kreditors konto, og kan herfra bla. genudskrive faktura, samt hurtig adgang til diverse øvrige funktioner.

  1. Klik på knappen “Posteringer”, og du får nu vit alle posteringer der har været på den aktuelle kreditors konto:

Knappen “Åbne poster”:

Ved at klikke på knappen vises alle åbne poster på kreditoren.

Knappen “Zoom”

Ved klik på “Zoom”-knappen vises sammenhængen mellem posteringer.

Du får her en detaljeret posteringsoversigt, der indeholder informationer fra andre kartoteker vedr. den udpegede post.

Omposter” via “Zoom”-knappen:

Når Zoom-knappen er aktiveret, kan man ved klik på ’Omposter’ ompostere alle posteringer i den aktuelle transaktion, hvis der er fejlposteret. De oprindelige posteringer forsvinder ikke. Der dannes en finanskladde for de finansmæssige posteringer og en lagerkladde for de lagermæssige posteringer. Disse kladder skal bogføres efterfølgende, og de får deres eget spornummer.

Omposter virker kun ved alm. bilag og ikke ved fakturaer7indkøb. Disse skal laves i Ordre eller Indkøb.

Ved klik på “OK” dannes der posteringer i en ny kladde. Kladdenavnet er “Finans”: Omposteret.

Herefter er det muligt at bogføre kladden. Det er ikke nødvendigt at bogføre med det samme, hvis der skal laves flere omposteringer. Funktionen bruges typisk ved måneds- eller årsafslutning.

Når “Zoom”-knappen er aktiveret er det også muligt at få vist eller udskrive en detaljeret posteringsliste ved at klikke på knappen “Vis”:

Knappen “Vis Faktura”:

Ved at markere en linje med et indkøb, og klikke på knappen “Vis Faktura” får du vist det aktuelle indkøb fakturaen er knyttet til, og du kan herfra genudskrive indkøbet.

Knappen “udlignet”:

Kreditor Knapfunktioner

Med denne funktion gives der mulighed for, at se hvilke salgsfakturaer/indkøbsfakturaer, der er blevet udlignet med betalingsposten fra kassekladden.

Knappen “Udskrevne dokumenter”:

Denne knap er ikke mulig at benytte, da der ikke kan tilknyttes dokumenter på indkøbsordrer

Live chat