Finansudskrifter – Standard analyse med nøgletal

Denne udskrift viser dig virksomhedens nøgletal beregnet ud fra dine finansposteringer.
  1. Klik på fanen “Udskrifter“, vælg “Finansudskrifter“, og klik på det lille ikon i bunden af højre hjørne, så feltet folder sig ud.

2. Vælg ikonet “Standardanalyse”

3. Vælg det ønskede regnskabsår, og klik på “Beregn”

Du får nu dine tal frem på skærmen.

4. Ved at klikke på fanen “Nøgletal” får du vist de beregnede nøgletal for din virksomhed.

Ved klik på knappen “Kopier til udklipsholder”, vil du kunne indsætte nøgletallene i eksempelvis et excelark.

Live chat